Writing a Pepeha

Te Aho Arataki Marau mō te Ako i Te Reo Māori – Kura Auraki Curriculum Guidelines for Teaching and Learning Te Reo Māori in English-medium Schools: Years 1-13 1.4 Communicate about personal information, such as name, parents’ and grandparents’ names, iwi, hapū, mountain, and … Read More

1 2 3 4 5